Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

wrajt
21:14

June 30 2015

wrajt
18:27

June 29 2015

wrajt
21:35
8625 8ce0
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaJakisproblem Jakisproblem
wrajt
21:30
7084 4617 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamiimi miimi

June 28 2015

wrajt
22:36
7086 7c9c 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viamissmadeleine missmadeleine
wrajt
22:35
2385 8a5f
Reposted fromsiara siara viamissmadeleine missmadeleine
wrajt
22:35
0089 6246 500
Skąd masz jointa tato?
Reposted fromraczkowski raczkowski viamissmadeleine missmadeleine

June 25 2015

wrajt
22:23
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamiimi miimi

June 24 2015

04:57
3097 77c3 500
Reposted fromerial erial viaanomalia anomalia

June 21 2015

wrajt
20:47
Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.
wrajt
20:47
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viamiimi miimi
wrajt
20:46
8208 cb9f 500
wrajt
20:45
4230 9058 500
Reposted frommikroiver mikroiver viaprzedmarancza przedmarancza
wrajt
20:45
8175 b93d
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaPatij Patij
wrajt
20:42
8324 76c1
Reposted fromGIFer GIFer viaszpaqus szpaqus
wrajt
20:41

jak umiera słoń...

O wiele trudniej jest zwierzętom oswoić się ze śmiercią życiowego partnera. – Zdarza się, że kiedy samiczkę jaskółki potrąci samochód, jej partner siedzi przy niej, trąca ją dziobkiem, jakby nie dopuszczał do siebie myśli, że samiczka nie żyje – opowiada dr Kruszewicz. Podobnie zachowują się łabędzie, które łączą się w związki na całe życie. Łabędź potrafi trwać przy martwym partnerze całe miesiące, pilnując jego ciała. Prawie wtedy nie je, tylko całą energię przeznacza na to, by odganiać wrony i inne drapieżniki, aż ciało całkiem się rozłoży. Niektóre zwierzęta śmierć partnera dotyka do tego stopnia, że tracą wolę rozmnażania się i już nigdy nie tworzą nowej pary. Na celibat po śmierci ukochanego skazują się m.in. łabędzie oraz wilki.
~http://www.newsweek.pl/jak-umiera-slon,75097,1,1.html
Reposted frommadamemonroe madamemonroe
wrajt
20:41
20:20
4260 3a54 500

njsnowwhite:

the-time-goddess-of-221b:

Ads: you’re doing it right.

woah i just realized harry lived in a literal closet and his mentor lived in a figurative one

Reposted fromemlovessid emlovessid viaszpaqus szpaqus

June 19 2015

wrajt
21:03
Reposted fromdoener doener viaszczepan szczepan
21:03
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl