Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

wrajt
19:56
9625 9a0d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialenifca lenifca

July 13 2019

wrajt
09:33
You learn that you lost someone who didn't love you, but they lost someone truly loved them.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamiimi miimi
wrajt
09:32

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie viamiimi miimi
wrajt
09:30
5268 64d0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viael-kaktus el-kaktus
wrajt
09:27
It's amazing how our hearts can still feel sad abou something today that happened such a long time ago.  You learn so much. You learn to never let someone be such a priority in your life, when all you are to them is an option. You learn you can miss something but still not want it back.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaawaken awaken

July 12 2019

wrajt
14:50


crazy ants
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

July 10 2019

wrajt
05:03
5662 5781

July 09 2019

wrajt
18:20
1734 c082 500
Reposted fromdojenka dojenka viasentymentalna sentymentalna
wrajt
16:08
5940 1d2c 500
Reposted fromsavatage savatage viablackheartgirl blackheartgirl
wrajt
15:54

Bywały noce, kiedy byłem pewien, że umrę, jeżeli nie zasnę. Cała noc chodziłem sam po pustym mieszkaniu, z sypialni do łazienki, z łazienki przez pokój frontowy do kuchni. Dziesiątki razy otwierałem i zamykałem lodówkę, odkręcałem i zakręcałem krany, Spuszczałem wodę. Ciągnąłem się za uszy. Ćwiczyłem wdechy i wydechy. O wschodzie słońca wiedziałem, że nic mi już nie grozi. Zasypiałem wśród głębokiego, uzdrowicielskiego błękitu ścian.

— Bukowski - Hollywood
wrajt
15:45
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viapimpmyheart pimpmyheart
wrajt
15:45
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
wrajt
15:43
5268 64d0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaosiu osiu

July 08 2019

wrajt
17:38
5546 3ee8 500
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
wrajt
17:37
Reposted fromFlau Flau viagrarzynka grarzynka
wrajt
17:33
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viamaladziewczynka maladziewczynka
wrajt
17:33
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viasoko soko
wrajt
17:32
4792 21d5 500
Reposted fromfungi fungi viasoko soko
wrajt
17:32
1070 1e6a 500
Reposted fromniente niente viasoko soko
wrajt
17:32
5359 b961 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl