Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

wrajt
21:52
Reposted fromnebthat nebthat viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
wrajt
21:44
Ryszard Krynicki, Koty
Reposted fromciarka ciarka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 21 2017

wrajt
21:16
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamessinhead messinhead

April 27 2017

wrajt
09:15
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasentymentalna sentymentalna
wrajt
09:14
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viasentymentalna sentymentalna

April 26 2017

21:14
3868 1ec4 500
Reposted fromscotfin scotfin viahornypigeon hornypigeon
wrajt
21:08
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viaRani Rani
wrajt
08:10
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
08:10
4946 a8c8 500

ericparadise:

Black nose sheep

Reposted fromikillorigami ikillorigami viaciarka ciarka
wrajt
08:08
4273 afae 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaciupciup ciupciup

April 25 2017

wrajt
19:43
2340 2a77 500
Przykrywka
Reposted fromkopytq kopytq viakamlot kamlot

April 23 2017

wrajt
19:22
09:01
4632 7b49 500

volcainist:

retweet

Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viawrr wrr
wrajt
08:08
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viahaszraa haszraa
wrajt
08:07
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaprzedmarancza przedmarancza
08:07
9511 01f2 500

kaylapocalypse:

mugasofer:

Return from the Stars, by Stanislaw Lem, published 1961.

this is wild

08:06
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes vianiee niee
08:05
3276 4063 500

tastefullyoffensive:

“You’re about this fat, see?” (via schizoduckie)

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling vianiee niee

April 20 2017

wrajt
21:18
Reposted fromKrebs Krebs viatelewizjaklamie telewizjaklamie
wrajt
21:15
6992 09e1
Reposted fromwerhamster werhamster viamikkelsen mikkelsen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl