Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

wrajt
15:51
wrajt
15:49
0881 28f5
Reposted fromzciach zciach viaIrritum Irritum

May 23 2019

wrajt
13:39
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
wrajt
13:30
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek - W jak morderstwo.
Reposted fromnutt nutt viaaurinko aurinko
wrajt
13:28
6081 15b3 500
247 dni
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaawaken awaken

May 21 2019

wrajt
19:17
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viaHypothermia Hypothermia
wrajt
19:10
4860 51af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudelubie rudelubie
wrajt
19:09
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viarudelubie rudelubie
wrajt
19:09
0077 4de2 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viarudelubie rudelubie
18:55
1385 e717

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromkulamin kulamin via28mm 28mm
18:46
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaLaColie LaColie

May 15 2019

wrajt
20:13
2030 f1a6 500
Reposted fromniente niente viaxrudablondynka xrudablondynka
wrajt
20:08
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia

May 14 2019

wrajt
14:50
9486 8c27 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaovenor ovenor
wrajt
14:45
wrajt
14:45
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher vianutt nutt
wrajt
14:38
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaovenor ovenor

May 13 2019

wrajt
17:56
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viahesiamela hesiamela
wrajt
17:55
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna vialaparisienne laparisienne
wrajt
17:41
2030 f1a6 500
Reposted fromniente niente viacharlotte99 charlotte99
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl